Traslogo
Digital
Observasjonsskjema til bruk i barnehagene
Unni Espenakk, Jørgen Frost, Margaret Klepstad Færevaag, Erna Horn
Inger Kristine Løge, Ragnar Gees Solheim og Åse Kari H. Wagner

Hva er TRAS?


TRAS er et pedagogisk kartleggings-verktøy for observasjon av språk-utviklingen til barn i alderen 2-5 år. TRAS bidrar også til kompetanseutvikling av barnehageansatte ved at de blir mer oppmerksom på hvilke fremgangsmåter, forklaringer og utfordringer som påvirker barns utvikling. TRAS er også grunnlag for språkstimulering og tiltakstenkning, og bygger på forskning som

dokumenterer språkets sentrale betydning for utvikling på alle områder. Målsettingen med verktøyet er å formidle betydningen av tidlig innsats, øke kunnskapen om barns språkutvikling samt bidra til at barn som er forsinket i språkutviklingen får riktig og tidlig hjelp. Målsetningen er således sammenfallende med føringer i Rammeplanen for barnehagene og flere stortingsmeldinger.

Hvordan TRAS fungerer


Registrer din barnehage


TRAS er nå blitt en del av portalen spesialpedagog.no.
Trykk på linken under for å gå til registrering.

Gå til registrering